18.5.2023

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby - Rozšírenie kanalizácie - zberač A IV, SL

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies