18.12.2018

Oznam - zimná údržba a parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch

Novelou zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách došlo v máji tohto roku k presunu povinností týkajúcich sa zabezpečenia schodnosti chodníkov z vlastníkov, resp. užívateľov priľahlých nehnuteľností na mestá a obce ako správcu miestnych komunikácií. Po novom tak čistenie chodníkov pokrytých ľadom či snehom zabezpečuje samospráva prostredníctvom mestskej spoločnosti VPS, p.o.. Zimná údržba chodníkov bude vykonávaná pracovníkmi VPS-ky ručne, ale aj snehovými frézami. Mesto Stará Ľubovňa na základe podnetu VPS, p.o. však žiada nielen občanov, ale aj návštevníkov mesta o súčinnosť pri zabezpečovaní prác spojených so zimnou údržbou predovšetkým tým, že nebudú parkovať motorové vozidlá priamo na chodníkoch alebo v ich tesnej blízkosti, pretože tak znemožňujú ich samotné vykonávanie.

Ďakujeme!

 

Publikované: 18.12.2018 | Zobrazené: 488

Partneri

Partnerské mestá