28.12.2018

Oznam o zatvorení MsÚ

Dňa 31.12.2018 (pondelok)
bude Mestský úrad z technických príčin
z a t v o r e n ý .

Ing. Aleš Solár, v. r.
prednosta MsÚ

Publikované: 28.12.2018 | Aktualizácia: 28.12.2018 | Zobrazené: 396

Partneri

Partnerské mestá