11.9.2019

Oznam o zatvorení MsÚ

Dňa 12.09.2019 (štvrtok)
bude Mestský úrad z technických príčin
z a t v o r e n ý .

Ing. Aleš Solár, v. r.
prednosta MsÚ

Publikované: 11.9.2019 | Aktualizácia: 11.9.2019 | Zobrazené: 420

Partneri

Partnerské mestá