26.10.2018

Oznam - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa

Dovoľujeme si oznámiť, že Mesto Stará Ľubovňa sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa"(ďalej aj „CIZS Stará Ľubovňa") zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) - 2. etapa č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (t.j. Hajtovka, Chmeľnica, Jakubany, Kolačkov, Malý Lipník, Matysová, Nová Ľubovňa, Plavnica, Stará Ľubovňa, Šambron, Údol), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Stará Ľubovňa, môžu kontaktovať zodpovedného zamestnanca Mestského úradu:
Mgr. Emília Mačugová, e-mail: emilia.macugova@staralubovna.sk, tel.: 052/4315231.

Záujemcom budú zaslané bližšie informácie a následne bude v danej súvislosti zrealizované informačné rokovanie.

Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:
1. všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),
2. všeobecný lekár pre deti a dorast (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),
3. lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,
4. ďalší špecializovaní lekári.

Mesto Stará Ľubovňa má v novozriadenom CIZS zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Stará Ľubovňa (t.j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali vyššie uvedeného zodpovedného zamestnanca Mestského úradu.

 

Publikované: 26.10.2018 | Aktualizácia: 26.10.2018 | Zobrazené: 220

Partneri

Partnerské mestá