8.2.2012

Oznam o obnovení prevádzky školských zariadení

Krízový štáb Mesta Stará Ľubovňa 08.02.2012 oznamuje, že dňa 09.02.2012 obnovuje prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Stará Ľubovňa. Za kvalitu dodávanej pitnej vody do vodovodnej siete skupinových vodovodov Stará Ľubovňa je v plnom rozsahu zodpovedný prevádzkovateľ vodovodov, ktorý je povinný zabezpečiť zdravotnú bezpečnosť dodávanej vody. Potrebnú dokumentáciu /laboratórne skúšky/ predloží Veolia PVS a.s. Poprad na najbližšom zasadnutí krízového štábu.

Za krízový štáb: Mgr. Anton Karniš - prednosta MsÚ

Mesto, Publikované: 8.2.2012 | Zobrazené: 218

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies