5.9.2023

Otvorenie školského roku 2023/2024

4.9.2023 sa otvoril školský rok aj na všetkých 4 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa. Do školských lavíc zasadlo celkovo 237 žiakov 1 ročníka. Počty žiakov stúpli na všetkých 4 základných školách, čo možno považovať za pozitívnu správu. Všetkým deťom prajeme v škole veľa radosti, úspechov a čo najviac získaných vedomostí. Učiteľom veľa elánu, trpezlivosti s deťmi a chuť naučiť ich s láskou najlepšie ako vedia.

Počty žiakov v 1.ročníku v školskom roku 2023/2024

          

Počet

Počet

ŠKOLA

žiakov

tried

ZŠ Komenského

98

4

ZŠ Levočská

40

2

ZŠ Za vodou

21

1

ZŠ Podsadek

78

4

SPOLU

237

11

 

Počty žiakov na jednotlivých základných školách

ŠKOLA

Počet

z

toho

Počet

z

toho

Školský

klub detí

 

žiakov

I. stupeň

II.stupeň

tried

I.stupeň

II.stupeň

Počet odd.

Počet detí

Komenského 2023/24

717

381

336

30

16

14

9

227

Komenského 2022/23

662

348

314

30

16

14

8

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levočská 2023/24

321

145

176

18

8

10

5

120

Levočská 2022/23

320

140

180

18

8

10

4

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vodou 2023/24

168

75

93

9

4

5

1

26

Za vodou 2022/23

162

68

94

9

4

5

2

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsadek 2023/24

424

252

172

27

14

13

-

-

Podsadek 2022/23

399

227

172

25

13

12

-

-

SPOLU 2023/24

1630

853

777

84

42

42

15

373

SPOLU 2022/23 

1543

783

760

82

41

41

14

345

 

 

Publikované: 5.9.2023 | Aktualizácia: 5.9.2023 | Zobrazené: 222

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies