3.11.2017

Nová informačná tabuľa v centre mestaPojem vizuálny smog v sebe zahŕňa aj nevkusné, často nevhodne či duplicitne umiestnené reklamné, informačné i propagačné materiály ako sú plagáty, letáky a pod. Stále početnejšie reklamné zariadenia teda nie sú jediným problémom, ktoré trápia Starú Ľubovňu. Mesto však v tejto oblasti opäť prichádza s iniciatívou, ktorá môže výrazne zlepšiť túto situáciu aspoň v jej centrálnej časti, a to aj vďaka novej informačnej tabuli. Tá poskytuje priestor na propagáciu, no zároveň prispieva k eliminácii vizuálneho smogu.

Mesto Stará Ľubovňa pokračuje v iniciatívach zameraných na boj proti vizuálnemu smogu, a to aj prostredníctvom regulácie plagátovacich plôch v centre mesta. V súčasnosti sa v meste Stará Ľubovňa nachádza sedem betónových valcov, ktoré verejnosti slúžia na bezplatné umiestnenie plagátov. Veľkým problémom je však ich estetická stránka. Vzhľadom na to, že v tejto oblasti nie sú aplikované žiadne regulácie, plagáty sú často postrhávané, prelepené inými plagátmi alebo poškodené v dôsledku nepriaznivého počasia, čím sa znehodnocuje ich informačná funkcia.

Z tohto dôvodu prijalo Mesto rozhodnutie nahradiť aspoň dva z pôvodných siedmich betónových valcov osadených v centrálnej časti mesta, a to oproti budove MsÚ a pri Bielom dome novou informačnou tabuľou. Tá je už v súčasnosti osadená v blízkosti budovy MsÚ (oproti bývalej pobočke VÚB banky) a spravovať ju bude Mesto. „Plocha informačnej tabule je rozčlenená do 4 kategórií, a to kultúra, podujatia, šport a projekty, čím sa zabezpečí lepšia dostupnosť a prehľadnosť informácií rôzneho charakteru. Občania mesta i okolitých obcí sa teda môžu pri získavaní informácií zamerať na konkrétnu kategóriu v závislosti od svojich individuálnych záujmov. Taktiež sa eliminuje možnosť poškodenia umiestnených informačných a propagačných materiálov zo strany vandalov či nepriaznivého počasia, a to vďaka tomu, že informačná tabuľa je uzamykateľná. Magnetický povrch zabezpečí ich jednoduché umiestnenie i odstránenie, čo v porovnaní so spomínanými betónovými valcami predstavuje práve z estetického hľadiska neporovnateľný rozdiel" konštatuje Ing. Aleš Solár, prednosta MsÚ.

V súčasnosti sa na pešej zóne v centrálnej časti mesta nachádza aj trojhranná informačná tabuľa vo vlastníctve mesta. Tá však bude presunutá na sídlisko Východ, kde takýto informačný priestor chýba. Otázna je však budúcnosť problematických betónových valcov. „V súvislosti s betónovými valcami umiestnenými na pešej zóne (oproti budove MsÚ a pri Bielom dome) sa uvažuje o vypracovaní novej koncepcie ich využitia, a to v súvislosti s prezentáciou historických faktov o meste Stará Ľubovňa. Vítame však akékoľvek iniciatívy občanov, ktorí majú záujem participovať na riešení súčasného stavu a týmto spôsobom pomôcť pri eliminácii vizuálneho smogu v našom meste" uzatvára Ing. Solár.
Stará Ľubovňa môže aj vďaka tomuto kroku prispieť k vyzdvihnutiu autentického Génia Loci tohto krásneho a hlavne bývalého slobodného kráľovského mesta.

 

Publikované: 3.11.2017 | Aktualizácia: 6.11.2017 | Zobrazené: 29

Partneri

Partnerské mestá