11.2.2019

Návrh zmeny VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

K stiahnutiu

Publikované: 11.2.2019 | Aktualizácia: 11.2.2019 | Zobrazené: 238

Partneri

Partnerské mestá