8.8.2019

Návrh zmeny VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území mesta

Partneri

Partnerské mestá