2.5.2019

Nariadenie konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou

Partneri

Partnerské mestá