8.12.2019

Najvyššie mestské ocenenia za rok 2019 sú odovzdané

V Starej Ľubovni sa už tradične 6. decembra, na sviatok sv. Mikuláša, patróna mesta, odovzdávajú najvyššie mestské ocenenia

 

Mesto Stará Ľubovňa sa aj v tomto roku rozhodlo oceniť osobnosti za dlhoročnú činnosť, ktorou sa významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, spoločenský, duchovný, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 30. októbra 2019, na základe návrhu poslancov, primátora mesta a občanov Starej Ľubovne, bola Cena Mesta udelená dvom laureátom. Cena primátora Mesta 3 laureátom. Bolo taktiež udelené Čestné občianstvo mesta Stará Ľubovňa in memoriam.

ČESTNÝ OBČAN MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
za celoživotnú obetu a službu, i všetko krásne, čo pre Slovensko vykonal s nasadením ohrozenia vlastnej slobody a šírenie dobrého mena mesta Stará Ľubovňa
Peter Murdza SF – in memoriam
Cenu prevezala sestra Petra Murdzu Mária Andrejková.

LAUREÁT CENY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2019
za dlhoročnú obetavú prácu a osobný prínos v oblasti ochrany verejného poriadku, prevencie a boja proti kriminalite na území mesta
Ján Devera

LAUREÁT CENY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2019
za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, publicistiky a verejného života
Ľubomír Ogurčák

LAUREÁTKA CENY PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2019
za mimoriadne úspechy v oblasti umeleckej tvorby a propagáciu mesta a regiónu doma i v zahraničí
Annamária Mikulíková

LAUREÁTKA CENY PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2019
za dlhoročnú výnimočnú spoluprácu a osobnú obetavosť pri príprave podujatí organizovaných Mestom a prínos v oblasti výchovy a vzdelávania
Alžbeta Štefančíková

LAUREÁT CENY PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2019
za dlhoročnú obetavú prácu v prospech občanov mesta
Ján Virostko

V oficiálnej časti programu vystúpili žiaci a učitelia ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.

Programom sprevádzali členovia ZPOZ. 
Po odovzdaní ocenení sa predstavil jubilujúci folklórny súbor Vrchovina s pásmom NA MÝTE.

 

 

Publikované: 8.12.2019 | Aktualizácia: 8.12.2019 | Zobrazené: 1266

Partneri

Partnerské mestá