18.1.2016

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Ľubovňa

Cieľ projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie energetických úspor Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR Kód projektu: 25120220534 Projekt je realizovaný z fondov EÚ na programovacie obdobie 2007-2013. Projekt realizovaný v rámci: Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Prioritná os: 2 Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Kód výzvy: KaHR-22VS-1501 Časový rámec realizácie projektu: 12/2015 - 02/2016 Schválené oprávnené výdavky projektu: 361 802,16 € Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 343 712,05 Odkaz na web stránku operačného programu - ďalšie informácie: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s Odkaz na web stránku poskytovateľa: http://www.economy.gov.sk

K stiahnutiu

Publikované: 18.1.2016 | Aktualizácia: 29.1.2018 | Zobrazené: 282

Partneri

Partnerské mestá