17.7.2018

Mesto Stará Ľubovňa pripravuje zmeny a doplnky územného plánu mesta

Mesto Stará Ľubovňa ako orgán územného plánovania pripravuje Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta. Žiadosti fyzických a právnických osôb o zmeny a doplnky územného plánu je možné zasielať na adresu Mestský úrad Stará Ľubovňa, odd. výstavby, ÚR a ŽP, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa do 20.8.2018.
Mesto, Publikované: 17.7.2018 | Aktualizácia: 17.7.2018 | Zobrazené: 519

Partneri

Partnerské mestá