12.3.2018

Mesto plánuje rekonštruovať ďalšiu dôležitú križovatku

V utorok 6. marca 2018 sa v rámci zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve opäť otvorila otázka dopravnej situácie v meste. Jedným z riešení kritických bodov dopravnej infraštruktúry je aj plánovaná prestavba existujúcej križovatky ulíc Tatranská a Okružná na kruhový objazd, ktorá získava čoraz reálnejšie kontúry. Tá by mala zabezpečiť zvýšenie výkonnosti križovatky a prispieť k plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Na zasadnutí komisie podala podrobné informácie o stave rozpracovanej projektovej dokumentácie plánovaného kruhového objazdu projektantka stavby Ing. Janka Dunajská - DISTA Projekt. Zúčastneným vysvetlila výber tvaru a veľkosti kruhového objazdu, priblížila jeho pozitíva i pozitíva iných riešených stavebných objektov. Najvhodnejšia alternatíva navrhnutej okružnej križovatky disponuje vonkajším priemerom 36 metrov a napája 4 ramená. V súvislosti s úpravou kruhovej križovatky by sa vykonali aj úpravy chodníkov a osvetlenia, zvýšil by sa tiež počet parkovacích miest. „Jednou z dlhodobých priorít je tiež odľahčenie dopravy v centre mesta. Intenzívne pracujeme na majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov na Vansovej ulici, kde Mesto plánuje vybudovať pozemnú komunikáciu spájajúcu Okružnú a Levočskú ulicu. V prípade vybudovania kruhového objazdu pri starom cintoríne by sa
zabezpečilo prepojenie Tatranskej a Okružnej ulice s ulicou Popradskou i plynulé napojenie na cestu I. triedy I/68 . Realizáciou dlho očakávaného juhovýchodného obchvatu, kde Mesto a Prešovský samosprávny kraj v súčasnosti čakajú na schválenie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility, by sa tak do veľkej miery odľahčila doprava v centre mesta, predovšetkým na Námestí sv. Mikuláša,"
konštatuje primátor mesta Ľuboš Tomko. Riešenie čoraz viac kritickej dopravnej situácie v meste by tak znamenalo aj zvýšenie atraktívnosti Námestia sv. Mikuláša ako pamiatkovej zóny z pohľadu domácich obyvateľov i turistov.

Publikované: 12.3.2018 | Aktualizácia: 12.3.2018 | Zobrazené: 539

Partneri

Partnerské mestá