18.12.2018

Mesto chce regulovať výstavbu balkónov na bytových domoch

Od 1. novembra 2018 je účinná novela bytového zákona č. 283/2018 Z.z., ktorá sa dotýka aj kompetencií samosprávy pri výstavbe bytových domov, zmenách v hlasovaní na schôdzach, ale aj celkového výkonu správy. Tie sa dotýkajú aj balkónov a lodžií, ktoré v zmysle daného zákona patria k spoločným častiam domu, keďže sú prvkami vonkajšej konštrukcie obvodových múrov prípadne strechy budovy. Nie je preto možné akýmkoľvek spôsobom samostatne a svojvoľne s nimi nakladať. „V poslednom období stúpa počet žiadostí o vybudovanie balkóna k jednotlivým bytovým či nebytovým priestorom. Často však dochádza k ich realizácii bez vydania potrebných povolení, či získania súhlasu ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome. Nemenej dôležité je aj posúdenie výstavby bytov z estetického hľadiska, keďže si žiadatelia zabezpečujú vykonanie stavebných prác samostatne. Dizajn balkónov je preto tiež rôznorodý, pôsobí mnohokrát veľmi rušivo a deformuje celý vzhľad bytového domu. Vzhľadom na prijatú novelu bytového zákona sme sa preto rozhodli vypracovať krátky manuál, ktorý poslúži ako usmernenie pre žiadateľov o prístavbu balkónu v bytových domoch v katastrálnom území Stará Ľubovňa," informuje primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko.

Manuál zahŕňa splnenie viacerých podmienok, ako napr. potrebu riešiť zámer prístavby balkónov komplexne pre celý bytový dom, ktorý však musí byť najprv odsúhlasený na riadne zvolanej schôdzi v zmysle platnej legislatívy. Projektová dokumentácia komplexnej prístavby balkónov musí byť vypracovaná až po vydaní súhlasného záväzného stanoviska Mesta a samotná realizácia prístavby bude možná až po vydaní právoplatného stavebného povolenia.

Reguláciou prístavby balkónov tak samospráva nechce obmedziť právo vlastníkov, ktorí si chcú úpravami svoje byty vylepšiť, resp. zveľadiť. Chce len predísť prípadným problémom týkajúcim sa statiky, ohrozenia, prípadne obmedzenia vlastníckych práv ostatných vlastníkov bytov v dome a predovšetkým konať v súlade s platnou legislatívou.

Manuál pre žiadateľov o prístavbu balkónov v bytových domov v katastrálnom území Stará Ľubovňa nájdete tu.

Publikované: 18.12.2018 | Aktualizácia: 18.12.2018 | Zobrazené: 664

Partneri

Partnerské mestá