30.11.2018

Meštiansky dom č. 24 zmenil svoj vzhľad

V septembri tohto roka začalo Mesto s vonkajšou rekonštrukciou ďalšieho z meštianskych domov na Nám. sv. Mikuláša, ktoré predstavujú vzácne národné kultúrne pamiatky patriace do jeho pamiatkovej zóny. Cieľom radnice je zachovať historické jadro Starej Ľubovne.

K rekonštrukciám, ktoré Mesto Stará Ľubovňa uskutočnilo v priebehu rokov 2016 - 2017, a to obnove fasády objektov č. 5 - Mestského paláca, č. 12 - Galérie Provinčný dom a č. 22 - Domu ľubovnianskeho mešťana, ukončeniu prvej fázy a prebiehajúcej druhej fázy rekonštrukcie pasáže pribudla tento rok aj vonkajšia rekonštrukcia meštianskeho domu č. 24. Stavenisko odovzdalo Mesto do rúk zhotoviteľa dňa 13. septembra 2018, pričom na vykonanie prác mal dva mesiace. „Stavebné práce zahŕňali obnovu fasády objektu, rekonštrukciu striešky pavlače vrátane realizácie podhľadu z tatranského profilu. V rámci obnovy projekt riešil aj čiastočnú rekonštrukciu strešných zvodov a výmenu dlažby pavlače za novú s lepšími protišmykovými vlastnosťami. Práce na prednej časti objektu boli uskutočnené ešte koncom septembra, počas ďalších týždňov prebiehali práce na zadnej časti meštianskeho domu. Všetky stavebné práce boli vykonané do stanoveného termínu, v posledných dňoch sa odstraňovali len niektoré nedorobky," informuje Jozef Majerniček z Oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni. Celkové náklady na realizáciu predstavovali sumu 13 475,59 €. V súvislosti s predmetným meštianskym domom predstavuje ďalší plánovaný krok Mesta plynofikácia objektu, na realizáciu ktorej chce radnica vyčleniť finančné prostriedky v pripravovanom rozpočte na rok 2019.

Mesto Stará Ľubovňa tiež v súčasnosti začína rokovanie s nájomníkmi, využívajúcimi nebytové priestory tohto meštianskeho domu zameranými na elimináciu reklamných zariadení osadenými na tomto objekte. „Našim cieľom je v spolupráci s nájomníkmi mestských objektov, ale aj majiteľmi iných existujúcich prevádzok na Nám. sv. Mikuláša nájsť spoločné riešenie týkajúce sa odstránenia nadmerného počtu často nevkusných alebo poškodených reklám. Ponúkame im alternatívu v podobe jednoduchej, vkusnej formy reklamy, či už prostredníctvom osadenia priamo na fasádu objektu alebo vývesnom štíte, ktorá svojim vzhľadom nebude narúšať historický charakter námestia. Ako príklad môže v tomto smere poslúžiť práve meštiansky dom č. 12 čiže Galéria - Provinčný dom," hovorí Aleš Solár, prednosta Mestského úradu a dodáva, že sa Mesto Stará Ľubovňa plánuje na týchto aktivitách podieľať aj finančne. „Náklady na vyhotovenie a osadenie takéhoto druhu reklamných zariadení síce nie sú vysoké, rozhodli sme sa však spolufinancovať ich do výšky 50% a týmto spôsobom deklarovať náš záujem na eliminácii vizuálneho smogu prioritne v tejto časti meste," uzatvára Solár.

Zníženie dopravného zaťaženia dosiahnuté vybudovaním plánovaného juhovýchodného obchvatu, postupné rekonštruovanie meštianskych objektov a boj radnice s existujúcimi reklamami, často zastierajúcimi jeho historický pôvod, tak významne prispeje k vytvoreniu príjemnej atmosféry a atraktívnejšieho vzhľadu námestia i rozvoju cestovného ruchu v meste.

Publikované: 30.11.2018 | Aktualizácia: 30.11.2018 | Zobrazené: 359

Partneri

Partnerské mestá