6.12.2018

Majitelia psov dostanú zdarma vrecká na psie exkrementy

Mesto Stará Ľubovňa v súčasnosti eviduje území mesta viac než 450 majiteľov psov. Tí si môžu po zaplatení dane za psa vyzdvihnúť na Mestskom úrade vrecká na psie exkrementy zdarma.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa upravuje aj daňovú povinnosť pre vlastníkov či držiteľov psov. Ročná sadzba dane za 1 chovaného psa pri rodinnom dome predstavuje 10 €, v prípade psa chovaného v bytovom dome ide o čiastku vo výške 40 €. V súčasnosti je na území mesta 339 majiteľov psov v rodinných domoch a 118 majiteľov v bytových domoch. Každému z nich vzniká po splnení stanovenej daňovej povinnosti nárok na vrecká na psie exkrementy v stanovenom množstve zdarma. Tie si na obdobie 1 roka môžu majitelia psov chovaných v rodinných domoch v počte 100 ks a bytových domoch v počte 200 ks vyzdvihnúť na Referáte daní a poplatkov Mestského úradu v Starej Ľubovni. Samospráva chce týmto spôsobom odmeniť tých, ktorí si svoje záväzky voči Mestu zodpovedne plnia a zároveň eliminovať množstvo vyskytujúcich sa psích exkrementov na verejných priestranstvách.

Publikované: 6.12.2018 | Aktualizácia: 6.12.2018 | Zobrazené: 209

Partneri

Partnerské mestá