31.5.2019

Majáles bez odpadu

Už tento víkend sa v Starej Ľubovni uskutoční štvrtý ročník Majálesu, ktorý však tentokrát so sebou prinesie okrem bohatého programu aj jednu veľkú novinku. Tou je použitie kompostovateľných obalov na jedlo a nápoje i recyklácia odpadu vyprodukovaná návštevníkmi priamo počas podujatia.

Myšlienka eliminácie množstva plastového odpadu je v poslednom období veľmi diskutovanou témou nielen na európskej a národnej úrovni, ale aj na úrovni samospráv. Jeho dopad na životné prostredie totiž dosiahol neúnosnú hranicu, kedy sú okrem obývaných území znečistené aj moria, oceány i najvyššie vrchy sveta. Dôležitým krokom na európskej úrovni sa stalo prijatie smernice, ktorá od roku 2021 zakazuje používať jednorazové plastové výrobky v celej Európskej únií. Zmena sa teda dotkne aj Slovenska, a to prostredníctvom novely zákona o odpadoch, na základe ktorej od roku 2021 nebudú na trhu dostupné plastové taniere a poháre, príbory, slamky, vatové tyčinky do uší, či nádoby na potraviny a nápoje z expandované polystyrénu. Tie budú nahradené tovarom vyrobeným z ekologickejších materiálov. S vlastnou iniciatívou eliminovať množstvo vyprodukovaného predovšetkým plastového riadu v posledných rokoch však prichádzajú jednotlivé mestá i obce už v posledných dvoch rokoch, keďže každoročne organizujú niekoľko verejných podujatí pre veľké množstvo miestnych i návštevníkov. Kopy odpadu, ktoré po uskutočnení podujatí ostávajú však predstavujú pre všetkých zodpovedných organizátorov nevyhnutné zlo a zvýšené náklady na jeho odstránenie. „Mesto Stará Ľubovňa postupnými krokmi prijíma ekologické opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia nielen na území mesta. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli po prvýkrát zakázať používanie jednorazového plastového riadu na štvrtom ročníku podujatia Majáles, ktoré odštartuje dnes popoludní. Náhradou za neho sa stanú papierové nádoby na jedlo a nápoje, pričom príbory budú vyrobené z dreva," informuje primátor mesta Ľuboš Tomko. Pre návštevníkov podujatia však okrem tohto 100% kompostovateľného riadu budú v spolupráci so spoločnosťou Ekos, spol. s r.o. pripravené aj tri zberné miestečká s nádobami určenými na plast, bio odpad, kovy a zmiešaný komunálny odpad, keďže všetok odpad, ktorý sami vyprodukujú, budú musieť hneď na mieste recyklovať. Pomôžu im pri tom informácie umiestnené pri jednotlivých zberných nádobách i dobrovoľníci.

„Hlavnou myšlienkou celého tohto projektu je, aby si ľudia uvedomili, že sa na verejných podujatiach dokážu zabaviť a pritom zodpovedne pristupovať k ochrane životného prostredia. Veríme, že sa naše úsilie stretne s pochopením a spoločne zapracujeme na tom, aby sme svoje mesto udržali krásne a čisté aj naďalej," uzatvára primátor.

Publikované: 31.5.2019 | Zobrazené: 569

Partneri

Partnerské mestá