25.10.2017

Ľubovnianski seniori sa stretli s primátorom mesta

V stredu 25. októbra 2017 sa v reštaurácii U Jeleňa stretli ľubovnianski seniori s primátorom mesta PhDr. Ľubošom Tomkom pri príležitosti mesiaca október - úcty k starším. Primátor mesta zablahoželal seniorom k ich sviatku a poprial im pevné zdravie a sily do ďalších dní. Deti z MŠ na Vsetínskej ulici, elokované pracovisko na Komenského ulici, vyčarovali svojím programom úsmev na tvárach seniorov. Spevokol Klubu dôchodcov Prameň rozospieval všetkých prítomných. Veríme, že sa v takom hojnom počte stretnú seniori aj na budúci rok!

Text a foto: MŽ

Publikované: 25.10.2017 | Zobrazené: 40

Partneri

Partnerské mestá