30.5.2018

Kúpeľné miesta Doliny Popradu spojí nový cyklo okruh AQUAVELO

V okolí Starej Ľubovne pribudnú ďalšie cyklotrasy. Tie budú vybudované vďaka realizácii slovensko-poľského projektu za takmer 4 273 000 €, ktoré budú spájať viaceré významné kúpeľné miesta pohraničia.

Projekt s názvom „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia - I. etapa - výstavby cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu" je zameraný na hospodárske oživenie Doliny Popradu. To je zabezpečené prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest, upustenia od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.

Celková dĺžka cyklistického chodníka, čiastočne budovaného i čiastočne vedeného po existujúcich úsekoch ciest s nízkou intenzitou dopravy, predstavuje 230,91 km. Spája tak viaceré slovenské a poľské kúpeľné mestá pohraničia ako je Krynica, Muszyna, Piwniczna, Szczawnica, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa, Ľubovnianske Kúpele, Bardejov a Bardejovské Kúpele, ale aj ďalšie samosprávy na oboch stranách hranice, disponujúce významným prírodným a kultúrnym bohatstvom. Okrem výstavby nových a označenia existujúcich úsekov trasy projekt zahŕňa aj výstavbu i modernizáciu lávok, výstavbu odpočinkových cyklistických miest a toaliet, či osadenie informačných tabúľ, zvislého značenia i prvkov drobnej architektúry ako sú cyklostojany, lavičky a pod. „Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí okresu Stará Ľubovňa ako jeden z partnerov projektu zabezpečuje výstavbu 11,53 km cyklotrasy s asfaltovým povrchom, značenie trasy s dĺžkou 93,8 km po existujúcich cestách, modernizáciu lávky, výstavbu 8 odpočinkových cyklistických miest a osadenie 8 cyklostojanov i 21 informačných tabúľ. V apríli tohto roku sme začali s výstavbou niektorých plánovaných úsekov cyklochodníkov v obciach Údol, Plaveč, Nová Ľubovňa i Hniezdne a s výstavbou sa bude pokračovať aj začiatkom júna vo Vyšných Ružbachoch. Vysprávky poľných ciest častí Panské Lúky, Lacková a Plavnica sú naplánované na začiatok júla, kedy sa začne aj vybudovaním odpočinkových miest," informuje Miroslav Jaščur z ĽRZ. Doplnením plánovaného okruhu je aj rad propagačných a informačných aktivít, ktoré zahŕňajú vytvorenie máp, internetovej stránky či mobilnej aplikácie, umožňujúcej plánovať a využívať cyklotrasu i spoznávať prírodné krajinné a architektonické atrakcie na trase či v jej okolí.

Viac informácií nájdete tu.

Publikované: 30.5.2018 | Aktualizácia: 30.5.2018 | Zobrazené: 1086

Partneri

Partnerské mestá