11.3.2019

Fašiangová harmonika

Na tradičnom stretnutí najlepších harmonikárok a harmonikárov zo ZUŠ Jána Melkoviča bolo opäť veselo.

5. marca 2019 sa v Kine Tatra konal 3. ročník okresného festivalu Fašiangová harmonika. Žiaci akordeónového oddelenia ZUŠ sa predviedli v plnej paráde. Mladí muzikanti v pestrofarebných miestnych krojoch, rodičia, starí rodičia a priaznivci sa ocitli v zajatí krásnych tónov. Atmosféra bola pre všetkých rodinná a milá. Zazneli ľudové piesne nielen z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska. Nechýbali ani prvé trilky najmenších, ktorí ako prvé vtáčatá hlásili príchod novej jari. Melódie clivé i radostné viackrát rozospievali publikum. Dobrú náladu umocnili aj moderátorky Katarína Melcherová a Ema Frőhlichová, žiačky literárno-dramatického odboru z triedy učiteľky Niny Kollárovej. Dievčatá nešetrili humorom. Porozprávali o význame niektorých zvykov a tradícií našich predkov. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bolo vystúpenie akordeónového orchestra Veselé Harmoniky plné radosti a veselosti, ktorým vytvorili nefalšovanú fašiangovú atmosféru. 

Koncert vyvrcholil spoločnou piesňou Fašiangy, Turíce, ktorú si spoločne zahralo 50 akordeonistov. Bol to okresný, a možno aj celoslovenský rekord. Na záver riaditeľ ZUŠ Jána Melkoviča Ján Sivuľka poďakoval Márii Budzákovej, zakladateľke festivalu, a jej kolegaom: Danke Ščasnej, Jánovi Andrejkovi a Zdenkovi Vislockému za usporiadanie krásneho podujatia a všetkým prítomným za účasť a prejavenú priazeň. 

 

Text: ZUŠ Jána Melkoviča

Foto: M. Petrilák

Publikované: 11.3.2019 | Aktualizácia: 11.3.2019 | Zobrazené: 303

Partneri

Partnerské mestá