27.12.2017

Neprevzaté výhry v jarmočnej tombole

Výherné čísla neprevzatých výhier nájdete v tabuľke pod textom. Jednotlivých výhercov prosíme, aby s výherným ústrižkom a občianskym preukazom prišli v pracovných dňoch do Domu kultúry (kancelária oddelenia kultúry) a preukázali sa. Následne im bude odovzdaný poukaz, na základe ktorého si môžu svoju výhru prevziať od danej spoločnosti.

Výhry je možné prevziať si už len do 31.12.2017. Po termíne možnosť uplatniť si výhru prepadá.

Dom kultúry 052/43 218 93


Publikované: 27.12.2017 | Aktualizácia: 27.12.2017 | Zobrazené: 43

Partneri

Partnerské mestá