29.1.2019

Dočasné riešenie šmykľavej dlažby v pasáži

Mesto Stará Ľubovňa ukončilo v auguste roku 2018 prvú fázu komplexnej rekonštrukcie pasáže. Tá bola zameraná na vykonanie stavebných úprav odstraňujúcich narušený až havarijný stav podchodu mestského paláca, zahŕňajúce sanáciu vlhkosti, obnovu stien a spevnených plôch podchodu, opravu pavlače i obnovy severnej (zadnej) dvorovej časti fasády mestského paláca. Uskutočnila sa tiež rekonštrukcia podlahy, v rámci ktorej bola uložená nová, veľkoformátová betónová dlažba. Začiatkom jesene minulého roka sa následne začali realizovať aj práce v rámci druhej fázy rekonštrukcie zamerané na výstavbu presklenej pasáže nadväzujúcej na klenby existujúceho podchodu. Príchod zimného obdobia však nielen že prerušil stavebné práce, overil tiež charakter dlažby, ktorej povrch spôsobil chodcom značné problémy. „Vzhľadom na to, že dlažba je pomerne šmykľavá a hrozí nebezpečenstvo úrazu, Mesto Stará Ľubovňa prijalo nevyhnutné opatrenia na odstránenie tohto stavu. V súčasnosti prebieha na šmykľavú dlažbu reklamačné konanie. Dočasným riešením sa stalo umiestnenie protišmykového koberca s dĺžkou 24 m a šírkou 1,33 m, ktorý sa od včera tiahne celým podchodom. Náklady na jeho zakúpenie predstavovali približne 120 €," informuje prednosta Mestského úradu Aleš Solár a dodáva, že samospráva na základe výsledkov reklamačného konania pristúpi k realizácii ďalších náležitých opatrení. „Veríme, že sa nám podarí túto situáciu vyriešiť v čo najkratšej dobe. Dovtedy však žiadame chodcov o zvýšenú opatrnosť pri prechode daným podchodom," konštatuje na záver.

Publikované: 29.1.2019 | Aktualizácia: 29.1.2019 | Zobrazené: 379

Partneri

Partnerské mestá