13.6.2018

Detské ihriská a športoviská sú už pripravené na leto

Mesto Stará Ľubovňa vykonalo každoročnú údržbu a opravu detských ihrísk a športovísk, ktorá tiež zahŕňala výmenu či osadenie nového športového vybavenia. Tieto verejne dostupné plochy sú tak plne pripravené na letnú sezónu.

Jednou z priorít Mesta Stará Ľubovňa je aj zabezpečovanie stálej úpravy a údržby detských ihrísk a verejne dostupných športovísk situovaných predovšetkým vo vnútroblokových priestoroch a centrách individuálnej bytovej výstavby, ktorých je v súčasnosti v celom meste približne dvadsať. Tú vykonáva každoročne mestská spoločnosť VPS, p.o. Tento rok, samozrejme, nebol výnimkou. „V priebehu mesiaca apríl uskutočnili kompetentní zamestnanci VPS, p.o. obhliadku týchto verejných plôch zameranú na zistenie nedostatkov vzniknutých v zimnom období a následne vykonali potrebné udržiavacie práce. V súvislosti s pieskoviskami, ktoré sú súčasťou detských ihrísk, išlo hlavne o prekopanie, vyčistenie a dosypanie piesku. Na detskom ihrisku na Okružnej ul. č. 18 bola tiež uskutočnená montáž novej šmýkačky a oprava bránok. Na ihrisku na Mierovej ul. č. 82 - 84 išlo o opravu schodov na drevenom domčeku a montáž novej hojdačky," informuje Aleš Solár, prednosta Mestského úradu. Revitalizované boli aj športové plochy. „Mesto Stará Ľubovňa zabezpečilo výmenu vybavenia všetkých existujúcich športovísk, a to dvoch hokejbalových a dvoch basketbalových ihrísk. V priebehu tohto týždňa boli tiež na ihrisku nachádzajúcom sa vo vnútroblokovom priestore v blízkosti križovatky Mierovej a Lipovej ulice osadené stĺpy a tenisová sieť. Na ihrisku za bytovým domom na Mierovej ulici č. 8 - 10 pribudli nové stĺpy a volejbalová sieť," uzatvára prednosta MsÚ. Táto revitalizácia ihrísk za približne 3 100 € prispela k čoraz efektívnejšiemu voľnočasovému využitiu dostupných plôch vnútroblokových priestorov sídliska Západ.

Vďaka schválenému projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa" za viac než 640 609 € bude v priebehu nasledujúcich mesiacov v tejto lokalite mesta vybudovaná nová spoločenská zóna, oplotený výbeh pre psov i rôzne typy športovísk a detských ihrísk. Tie budú určené pre jednotlivé vekové kategórie detí (detské ihrisko pre deti vo veku 2 - 5 rokov a ihrisko pre deti vo veku 5 - 12 rokov) a v závislosti od toho tam budú osadené aj špecifické hracie prvky. Vybudované bude tiež dopravné ihrisko, kde si deti budú môcť precvičiť a zlepšiť vedomosti a zručnosti o cestnej premávke. Priestor pre rôzne športové aktivity bude poskytovať multifunkčné, hokejbalové i basketbalové ihrisko ako aj fitness zóna.

 

Publikované: 13.6.2018 | Aktualizácia: 19.6.2018 | Zobrazené: 447

Partneri

Partnerské mestá