28.3.2019

Deň učiteľov 2019

Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení v meste Stará Ľubovňa sa primátor mesta Ľuboš Tomko pri príležitosti Dňa učiteľov rozhodol udeliť ocenenie tridsiatim pedagogickým pracovníkom za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní najmladšej generácie v našom meste, za mimoriadne výsledky v práci s deťmi a mládežou v mimoškolskej oblasti a pri príležitosti životných a pracovných jubileí. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v stredu, 27. 3. 2019 v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni.  

 

 

MATERSKÉ ŠKOLY

Mgr. Tatiana Selepová, MŠ, Vsetínska ul.

Mgr. Marianna Krulčíková, MŠ, Vsetínska ul.

Tatiana Arendáčová, MŠ, Tatranská ul.

Vlasta Raabová, MŠ, Tatranská ul.

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Mgr. Miroslava Runčáková, ZŠ, Komenského ul.

Ing. Peter Greguš, ZŠ, Komenského ul.

Mgr. Zlata Konrádyová, ZŠ, Komenského ul.

Mgr. Eva Balboneová, ZŠ, Za vodou

Mgr. Ivana Murdzová, ZŠ, Za vodou

Mgr. Eva Trenčíková, ZŠ, Levočská ul.

Mgr. Ľubomíra Koštialová, ZŠ, Levočská ul.

Mgr. Jarmila Lešková, ZŠ, Podsadek

Mgr. Martina Dicová, ZŠ, Podsadek

Mgr. Jakub Novák, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda

PaedDr. Viktória Gladišová, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda

 

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

Vasil Kuzmiak, DiS.art., ZUŠ Jána Melkoviča

Anna Virová, DiS.art., ZUŠ Jána Melkoviča

Mgr. art. Maria Anna Chrobok, Súkromná ZUŠ

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ

  

STREDNÉ ŠKOLY

RNDr. Ivan Grega, Gymnázium Terézie Vansovej

Mgr. Lucia Čandíková Paraličová, PhD., Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

Mgr. Mário Pavlovský, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

Mgr. Zdenka Petríková, Spojená škola internátna

Mgr. Dana Knapová, Spojená škola internátna

PaedDr. Katarína Barlíková, Obchodná akadémia

Mgr. Daniela Jendrichovská, Obchodná akadémia

Bc. Eva Hanečáková, SOŠ, Jarmočná ul.

Mgr. Miroslav Mytník, SOŠ, Jarmočná ul.

Ing. Jolana Bittnerová, SOŠ Technická, Levočská ul.

Ing. Peter Rúra, SOŠ Technická, Levočská ul.

Mesto, Publikované: 28.3.2019 | Aktualizácia: 28.3.2019 | Zobrazené: 1161

Partneri

Partnerské mestá