21.4.2023

ČISTÉ MESTO - 20.4.2023

Dňa 20.04. 2023 Mesto Stará Ľubovňa zorganizovalo akciu - ČISTÉ MESTO, 3. ročník za účelom vyčistenia mesta od odpadu a nečistôt po zimnom období a tiež ako spomienku na Euláliu Štefanovú, dlhoročnú zamestnankyňu Mesta Stará Ľubovňa a vášnivú ochranárku životného prostredia.

Tento deň sme vďaka všetkým zúčastneným odľahčili našu prírodu, verejné plochy  a okolie nášho krásneho mesta o odpad v rozsahu 140 ks /120 l/ vriec a  iného  odpadu uloženého mimo vriec. Upratovali sa lokality cyklotrasy, brehy Popradu, okolie Kauflandu, Lidlu, Lodenice, ulica Továrenská, mestská časť Podsadek, centrum mesta pod Panorámou, okolie nového cintorína a základných škôl. 

Ďakujeme všetkým zamestnancom Mesta, iných úradov, Centra voľného času, dobrovoľníkom, študentom a aktivačným pracovníkom za aktívnu účasť a pomoc pri zveľadení životného prostredia v meste.   

 

Publikované: 21.4.2023 | Zobrazené: 547

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies