6.12.2018

Ceny mesta a Ceny primátora mesta odovzdané

Mesto Stará Ľubovňa sa aj v tomto roku rozhodlo oceniť osobnosti za dlhoročnú činnosť, ktorou sa významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 25. októbra 2018, na základe návrhu poslancov, primátora mesta a občanov Starej Ľubovne, bola Cena Mesta udelená dvom laureátom, Cena primátora Mesta rovnako dvom laureátom.

Slávnostné Mestské zastupiteľstvo sa konalo v predvečer sviatku patróna mesta sv. Mikuláša v obradnej sieni MsÚ. Ocenenia si z rúk primátora mesta Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka prevzali:

LAUREÁT CENY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2018
za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti športu a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí 
Ján Bronek

LAUREÁT CENY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2018 
za prezentáciu a propagáciu mesta a regiónu doma i v zahraničí 
Mgr. Art. Štefan Dlugolinský

LAUREÁT CENY PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2018
za dlhoročnú príkladnú a obetavú prácu pri výchove mladých hudobných talentov a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí
Mgr. Peter Mosorjak

LAUREÁT CENY PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2018 
za dlhoročnú príkladnú a obetavú prácu v oblasti výstavby a rozvoja mesta
Michal Sovič

Kultúrny program pripravili členovia ZPOZ Človek človeku pri MsZ a učitelia a žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.


Foto: Vladimír Zima

Publikované: 6.12.2018 | Aktualizácia: 6.12.2018 | Zobrazené: 391

Partneri

Partnerské mestá