9.5.2017

5. ročník súťaže TOP turistická destinácia regiónu - Ľubovňa opäť zabodovala

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo súťaž TOP turistická destinácia regiónu. Do tejto súťaže sa so svojimi tvorivými myšlienkami a nápadmi zapojili aj študenti Strednej odbornej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni.

Študenti študijného odboru hotelovej akadémie BiankaValeková, Kristína Bittnerová, Ľubomír Varga, Sebastián Fedorko pod vedením učiteľky Ing. Kataríny Kmečovej vytvorili projekt „OSUDY VPÍSANÉ V DREVE" - Ľubovniansky skanzen. Projekt pozostával z videovizitky o skanzene pod hradom Ľubovňa, z PowerPointovej prezentácie a propagačného materiálu (banneru).

Po úspešnom absolvovaní rezortného kola študenti absolvovali celoštátnu súťaž.Konala sa v Nitre na Agrokomplexe počas celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca. V dňoch 26. - 28. apríla 2017 študenti odprezentovalisvoj projekt v pripravenom prezentačnom stánku. Za tvorivú a nápaditú prezentáciu študenti z ľubovnianskej SOŠ získali prvenstvo a bola im odovzdaná CENA MINISTRA.

Poďakovanie patrí aj riaditeľovi ľubovnianskeho múzea - hrad PhDr. Daliborovi Mikulíkovi, ktorý spolu s Mgr. Jakubom Ondrejom podnetmi prispeli k lepšej prezentácii projektu. Pomohli aj výrazne spropagovať túto prekrásnu národopisnú expozíciu.

Úspešní študenti Vás srdečne pozývajú na návštevu skanzenu v Starej Ľubovni. Môžete si tam prezrieť víťaznú prezentáciu a súťažný banner, aby ste sa dotkli minulosti a navštívili miesto zrodu našich dejín. Všetky materiály nájdete aj na www.sosjsledupage.org a www.hradlubovna.sk.

Publikované: 9.5.2017 | Zobrazené: 10

Partneri

Partnerské mestá