Dôležité čísla

NÚDZOVÉ VOLANIA

Telefónne stanice pre tiesňové a mimoriadne volania: 112
Mestská polícia:  159, 43 227 66, +421 903 624 835

Plyn: 43 226 88, 43 225 44DOPRAVA

Autobusová stanica: 43 221 22
Železničná stanica: 18 188

 


OSTATNÉ

Informácie o tel. číslach: 1181
Informačné centrum mesta Stará Ľubovňa: 43 217 13

  

     Tiesňové linky

 

K stiahnutiu