4.3.2021

Zverejňovanie smútočných oznamov

 

Mesto Stará Ľubovňa reaguje na podnety svojich obyvateľov vrátane poslancov Mestského zastupiteľstva a v rámci sekcie webového sídla mesta vytvorilo priestor pre zverejňovanie smútočných oznamov - https://www.staralubovna.sk/smutocne-oznamy/.

„Uvedomujeme si, že súčasné opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu a najmä zákaz vychádzania limitujú pohyb obyvateľov mesta. Mnohí z nich chcú vedieť, kto nás v týchto neľahkých časoch opustil, a preto sme vytvorili takýto priestor na webovom sídle mesta“, ozrejmuje primátor mesta Ľuboš Tomko.

Pozostalí, ktorí súhlasia so zverejnením smútočného oznamu podpíšu Súhlas so spracovaním osobných údajov o mŕtvej osobe, ktorý je k dispozícii v pohrebných službách pôsobiacich na území mesta. Súčasne so súhlasom prosíme pozostalých, aby nechali aj jednu kópiu smútočného oznámenia, tzv. „PARTE“ pohrebným službám za účelom jeho zverejnenia. 

Publikované: 4.3.2021 | Zobrazené: 2514

Partneri

Partnerské mestá