18.9.2019

ZŠ Za vodou čakajú zmeny

 Vďaka úspešným projektom samosprávy ožije v najbližších týždňoch základná škola na Ul. za vodou stavebným ruchom. Okrem výmeny okien a dverí budovy školy ju totiž v čaká aj rekonštrukcia atletickej dráhy, v budúcom roku taktiež realizácia viacerých vodozádržných opatrení.

Mesto Stará Ľubovňa avizovalo začiatok rekonštrukcie zameranej na zlepšenie tepelno-izolačných vlastnostní budovy základnej školy už v polovici júna tohto roku. Z dôvodu viacerých problémov, ktoré vznikli po odovzdaní staveniska však muselo zmluvný vzťah so zhotoviteľom prác zrušiť a verejné obstarávanie opakovať. Stavenisko tak bolo novému zhotoviteľovi stavby, spoločnosti Oblok s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi ako víťaznému uchádzačovi opakovanej súťaže, odovzdané 9. septembra 2019. Tá musí rekonštrukciu v hodnote 167 676 € uskutočniť najneskôr do 26. novembra tohto roku. Komplikácie, ktoré vznikli v súvislosti s rekonštrukciou však eliminuje skutočnosť, že náklady nebude musieť samospráva zaplatiť len z vlastných zdrojov, Mesto totiž získalo na realizáciu tohto projektu finančné prostriedky vo výške 100 000 € z Environmentálneho fondu.

Dnes, 18. septembra 2019 sa začali stavebné práce zamerané na obnovu atletickej trate v areáli školy. Uzavretá atletická trať zahŕňajúca dve dráhy v celkovej dĺžke 107 m a priama trať v dĺžke 44 m, ktoré sú dlhodobo v nevyhovujúcom stave, pokryje nový tartanový povrch. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 29 999,71 €, pričom 10 000 € získala samospráva vo forme dotácie z Úradu vlády v rámci Programu podpora rozvoja športu na rok 2019.

Koncom augusta tohto roka doručilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Mestu Stará Ľubovňa Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa, ktoré budú realizované v areáli ZŠ Za vodou. „Nenávratný finančný príspevok vo výške cca 158 362 € bude použitý na vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, a to vo forme štyroch dažďových záhrad, vegetačnej steny, podzemnej nádrže na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. Vybudované taktiež budú dve extenzívne vegetačné strechy, jedna na hlavnej bude školy s rozlohou 350 m2 a druhá nad hlavným vstupom do školy s rozlohou  16 m2,“ približuje plány samosprávy prednosta Mestského úradu Aleš Solár a zároveň dodáva, že pred samotnou realizáciou projektu je potrebná čiastočná rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy  z dôvodu odstránenia havarijného stavu vo výške 62 000 €.

Uvedené investičné akcie Mesta sú vďaka úspešným projektom spolufinancované zo štátneho rozpočtu i európskych investičných a štrukturálnych fondov a ich realizáciou sa zabezpečí zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu i zníženie prevádzkových nákladov budovy školy.

Publikované: 18.9.2019 | Aktualizácia: 18.9.2019 | Zobrazené: 922

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies