7.9.2022

Zber veľkoobjemových a nebezpečných odpadov 2022

Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad v Starej Ľubovni, odd. výstavby, územného rozvoja a životného prostredia so spol. s  r. o. EKOS Stará Ľubovňa, v súlade so zákonom o odpadoch a VZN mesta č. 61 o nakladaní s odpadmi, vyhlasuje pre obyvateľov mesta na dni 16.09.-17.09.2022 triedený zber veľkoobjemových a nebezpečných odpadov.

K zberným nádobám, ktoré sa používajú na zber komunálnych odpadov, KUKA nádoby, MOK nádoby, vyložte nepotrebné koberce, skrine, stoly, stoličky, linoleá, dvere a iné nadrozmerné odpady, ktoré nevojdú do bežných zberných nádob. Taktiež vyložte nebezpečný odpad ako žiarivky, akumulátory a iné batérie, televízne obrazovky, počítače, obrazovky od počítačov, opotrebované ropné oleje, obaly z farieb.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby k zberným nádobám nevykladali odpadové pneumatiky, ktoré je v zmysle zákona o odpadoch potrebné odovzdať bezplatne v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík bez viazania na kúpu novej pneumatiky.

Ďakujeme za aktívnu účasť a kvalitnejšie životné prostredie v meste Stará Ľubovňa.

 

 

Publikované: 7.9.2022 | Aktualizácia: 7.9.2022 | Zobrazené: 494

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies