21.11.2019

Nové nádoby na bio odpad už slúžia občanom mesta

V roku 2019 rozmiestnilo mesto v spolupráci so spoločnosťou Ekos na verejných priestranstvách k 70 ks jestvujúcim nádobám na zber bioodpadu ďalších 75 ks špeciálnych nádob na zber BIOODPADU z domácností. Ide o nádoby hnedej farby, ktoré sú určené na zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností ako zvyšky zeleniny a ovocia, šupky od zemiakov, cibule, staré pečivo, škrupiny od vajíčok, vrecúška od čaju, výluh z kávy, zamastený papier od potravín a podobne. Pri bytových domoch sú rozmiestnené 240 l nádoby a pri rodinných domoch 120 l nádoby. Nádoby slúžia zároveň pre viaceré domácnosti. Do nádob nepatrí iný druh odpadu ako kosti a zvyšky varenej stravy. V októbri bolo rozmiestnených 10 ks nádob na ulici Jarmočnej. V roku 2020 je potrebné doplniť nádoby na ulice Popradská, Poľská, Zámoyskeho, Zámocká, Duklianskych hrdinov, Janka Kráľa, Nám. sv. Mikuláša. Vývozy sú zabezpečené v letných mesiacoch 1 x týždenne, v zimných mesiacoch 2 x mesačne. Vyzbieraný bioodpad putuje do mestskej kompostárne na spracovanie a výrobu kompostu, ktorý sa využíva pri prácach na mestskej zeleni. Občania mesta túto službu využívajú.

Publikované: 21.11.2019 | Aktualizácia: 21.11.2019 | Zobrazené: 621

Partneri

Partnerské mestá