8.2.2012

Záznam zo zasadnutia krízového štábu 08.02.2012

Krízový štáb berie na vedomie:

1/ súčasnú situáciu v dodávke pitnej vody k 08.00 hod ráno, konštatuje, že dodávka pitnej vody vodovodnou sieťou je zabezpečená pre celé mesto Stará Ľubovňa, okrem cca 20 rodinných domov na ul. Vsetínskej, Zimnej, kde pretrváva problém na prípojkách k rodinným domom,

2/ hranica dodávky pitnej vody sa rozšírila na celé mesto Stará Ľubovňa vzhľadom nato, že za posledných 24 hod. sa výdatnosť vodného zdroja Jakubany stabilizovala, pozitívna je 55 % naplnenosť vodojemu v obci Jakubany, vodojem - nad ulicou Zimnou 2 x 650 m3 naplnený na 100 %, vodojem 2 x 250 m3 naplnený na 30%, čo vytvára predpoklad zabezpečenia dodávky pitnej vody v celom meste,

3/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni bude požadovať finančnú náhradu za rozvoz a dodávku úžitkovej vody počas mimoriadnej situácie na území mesta Stará Ľubovňa.

Krízový štáb mesta Stará Ľubovňa v súčinnosti s ObÚ Stará Ľubovňa nariaďuje:

1/ náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť rozvoz balenej pitnej vody v časti mesta /Vsetínska, Zimná/, kde pretrváva problém pri dodávke vody na prípojkach rodinných domov,

2/ PVPS a.s. Poprad zabezpečiť opravu prípadných porúch na vodovodnej sieti v meste,

Za krízový štáb: Mgr. Anton Karniš - prednosta MsÚ

Mesto, Publikované: 8.2.2012 | Zobrazené: 205

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies