7.2.2012

Záznam zo zasadnutia krízového štábu 07.02.2012

Záznam zo zasadnutia krízového štábu 07.02.2012 o 08.00 hod.

Krízový štáb berie na vedomie:

1/ súčasnú situáciu v dodávke pitnej vody k 08.00 hod ráno, konštatuje, že bez vody bolo počas noci cca 3 000 občanov mesta vrátane mimoriadnou udalosťou zasiahnutých obcí okresu

2/ hranica dodávky vody sa rozšírila až na ulicu Okružnú vzhľadom nato, že sa posledných 24 hod. sa pohybuje výdatnosť vodného zdroja Jakubany na 40l/s, pozitívna je 67 % naplnenosť vodojemu v obci Jakubany, čo vytvára predpoklad zlepšenia stavu dodávky pitnej vody v meste, je predpoklad, že 8.2.2012 bude mesto regulovane zásobené pitnou vodou na 95 %

3/ na ulici Janka Kráľa pretrváva porucha na vodovodnej sieti

 

Krízový štáb mesta Stará Ľubovňa v súčinnosti s ObÚ Stará Ľubovňa nariaďuje:

1/ zabezpečiť rozvoz úžitkovej vody pomocou cisterien HaZZ na ulice Vsetínska, Zimná, Okružná, Mierová , Letná a časti mesta kde nebude zabezpečená dodávka pitnej vody cez vodovodnú sieť,

2/ PVPS a.s. Poprad zabezpečiť opravu porúch na trase Stará Ľubovňa - Chmeľnica,

3/ PVPS a.s. Poprad v rámci regulácie dodávky pitnej vody zabezpečí dodávku pitnej vody vodovodnou sieťou od 16.00-18.00 hod. na ulici Janka Kráľa, od 08.00 - 18.00 hod. na ulici Jarmočnej, Duklianskych hrdinov, Prešovská

4/ PVPS a.s. Poprad preruší dodávku pitnej vody v Domove dôchodcov na ulici Mierovej dňa 07.02.2012 od 18.00 hod. do 08.02.2012 do 20.00 hod.

5/ PVPS a.s. Poprad zabezpečí regulovanú dodávku pitnej vody cez vodovodnú sieť na sídlisku Západ a ulíc Zimná, Vsetínska, Okružná,
6/ PVPS a.s. Poprad zabezpečí v spolupráci s mestskou políciou dodávku balenej pitnej vody v lokalitách mesta kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody vodovodnou sieťou.

Za krízový štáb: Mgr. Anton Karniš - prednosta MsÚ

Mesto, Publikované: 7.2.2012 | Zobrazené: 188

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies