30.7.2018

Zasadnutie Msz 26.7.2018 - videozáznam

P r o g r a m
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26. júla 2018

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Určenie volebných obvodov počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2018 - 2022. 0:01:43
P r e d k l á : PhDr. Tomko

4. Informácia o uzavretí zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD. 0:14:51

5. Záver.

Súvisiace video

MsZ 26.7.2018 Prehrať Video
MsZ 26.7.2018
Publikované: 30.7.2018 | Aktualizácia: 30.7.2018 | Zobrazené: 847

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies