26.11.2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA LEVOČSKEJ ULICI S NOVÝM VYKUROVACÍM SYSTÉMOM

 

Základná škola na Levočskej ulici v Starej Ľubovni začala novú vykurovaciu sezónu s úplne novým systémom. Vďaka projektu „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie" tak škola výrazne zníži svoje prevádzkové náklady ako aj pomôže životnému prostrediu.  Celková investícia predstavola čiastku cez 430 000 € pričom 95% bolo hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Je to druhý projekt tohto druhu v našom meste, keď je na podobnom systéme tepelných čerpadiel vykurovaná aj Základná umelecká škola Jána Melkoviča.

 

Nový zdroj tepla funguje na báze obnoviteľných zdrojov energie, a to štyroch plynových tepelných čerpadiel voda - vzduch pre základnú školu a dvoch tepelných čerpadiel pre školskú jedáleň.

„Predpokladaná ročná úspora zemného plynu predstavuje spolu 12 000 m3. Okrem sociálno-ekonomického prínosu spojeného so zlepšením podmienok výučby i znížením prevádzkových nákladov objektu školy je potrebné vyzdvihnúť aj množstvo pozitív z environmentálneho hľadiska. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2 o 22 798 kg ročne, a tiež iných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Realizácia tohto projektu teda prinesie aj zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v našom meste," približuje prínos projektu riaditeľ Základnej školy Peter Hoger. Ten zároveň dodáva, že po počiatočnom dolaďovaní systému, je ten dnes už plne funkčný a bezproblémový.

Mesto Stará Ľubovňa sa chce cestou obnoviteľných zdrojov energie a ich využitia pri vykurovaní mestských objektov, v súlade so spracovanou nízkouhlikovou stratégiou, uberať aj do budúcna. „Už dnes máme podané podobné projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti zdrojov tepla na objekty Materskej školy na Vsetínskej ulici ako aj na Základnej škole Za Vodou. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania a my pevne veríme, že aj v nich budeme rovnako úspešní,“ podotkol primátor mesta Ľuboš Tomko.

V rámci Základnej školy na Levočskej ulici má Mesto Stará Ľubovňa viacero ďalších projektových zámerov. „Jedná sa o najstaršiu základnú školu v našom meste, preto je prirodzené, že si vyžaduje nemalé investície. Máme podaný projekt na rekonštrukciu strechy nad hlavnou budovou, ktorej súčasťou bude aj vytvorenie tzv. Zelenej strechy, čo prispieva k zadržiavaniu dažďovej vody a následnému zjemňovaniu klimatických zmien“, dodáva primátor mesta.

Mesto má podaný projekt aj na Obnovu atletickej dráhy tejto základnej školy a v príprave je aj žiadosť na výmenu havarijného stavu elektroinštalácie v hlavnej budove.

Publikované: 26.11.2020 | Aktualizácia: 26.11.2020 | Zobrazené: 311

Partneri

Partnerské mestá