1.4.2019

Začína výstavba Juhovýchodného obchvatu

Do histórie mesta Stará Ľubovňa sa zapíše tohtoročný 1. apríl ako ďalší významný deň, kedy sa do ďalšej etapy posúva realizácia riešenia jeho kritickej dopravnej situácie. Dnes totiž oficiálne začína výstavba dlhoočakávaného Juhovýchodného obchvatu, ktorý bude hotový ešte tento rok.

Juhovýchodný obchvat predstavuje výstavbu novej komunikácie v dĺžke 919,12 m, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy, a to cestu III/3146 vedúcu v smere Jakubany, Nová Ľubovňa a Stará Ľubovňa - Levočská ul. a cestu III/3120 Stará Ľubovňa - Prešovská ul. Tá sa napája na cestu I. triedy I/68 na trase Stará Ľubovňa - Sabinov - Prešov. Z hľadiska zníženia dopravného zaťaženia historického centra mesta, ktorým denne prejde viac než 6 000 vozidiel je tak jeho realizácia nevyhnutným krokom. Aj napriek tomu, že témou juhovýchodného obchvatu sa zaoberali predstavitelia samosprávy viac než 20 rokov, k samotnej výstavbe z dôvodu vysokej finančnej náročnosti nedošlo. Situácia sa však zmenila koncom júna 2018, kedy po intenzívnych rokovaniach bola nielen mestskými poslancami, ale aj poslancami Prešovského samosprávneho kraja napokon jeho výstavba schválená ako združená investícia.

Na základe Dohody o spolupráci podpísanej 30. júla 2018 predstaviteľmi oboch strán sa začalo pracovať na príprave verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Výzva na predkladanie ponúk bola napokon zverejnená 18. septembra 2018 a cenové ponuky predložili 11 uchádzači, pričom 2 z nich boli z dôvodu nesplnenia podmienok účasti z hodnotiaceho procesu vylúčené. Zákazku „Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa" získal uchádzač s predloženou najnižšou cenovou, a to spoločnosť Doprastav a.s., ktorá ju zrealizuje za 1 936 896,77 €. Uzatvorením zmluvy o dielo, ktorá nadobudla účinnosť 2. marca 2019, sa dnes za účasti Milana Majerského - predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Ľuboša Tomka - primátora mesta Stará Ľubovňa, Marcela Horvátha zastupujúceho Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja, niektorých poslancov Mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva PSK, uskutočnilo protokolárne odovzdanie staveniska. Na výstavbu obchvatu tak má zhotoviteľ na základe zmluvy 180 kalendárnych dní.

„Je pre nás veľkým potešením sledovať ako sa po dlhých rokoch pozitívne vyvíja realizácia tohto či už finančne alebo technicky náročného projektu. Veríme však, že výstavba prebehne bez komplikácií i v stanovenom čase a kladný dopad na dopravnú situáciu v meste bude zreteľný už od jeho oficiálneho otvorenia verejnosti," konštatuje Tomko, primátor Starej Ľubovne. Projekt s oficiálnym názvom „Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa" bude prebiehať pod dohľadom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho, ktorá je oprávnená konať za oboch spoluinvestorov na základe spomínanej dohody o spolupráci. Juhovýchodný obchvat v dĺžke 919,12 m bude zahŕňať výstavbu novej i modernizáciu časti existujúcej komunikácie, vybudovanie mosta cez rieku Jakubianka, oporných múrov a oplotenia i ďalších stavebných prvkov nevyhnutných na jeho využívanie.

Publikované: 1.4.2019 | Aktualizácia: 1.4.2019 | Zobrazené: 1683

Partneri

Partnerské mestá