29.11.2019

Začala rekonštrukcia OD Družba

Rekonštrukcia OD Družba je jednou z najvýznamnejších investičných akcií Mesta Stará Ľubovňa, avizovaných už koncom roku 2017, kedy naň mestskí poslanci vyčlenili z rozpočtu značný objem finančných prostriedkov. Vzniknuté komplikácie súvisiace s procesom verejného obstarávania však zmarili predpokladaný termín začiatku prác v lete 2018. Tento rok sa napokon zámer rekonštrukcie podarilo pretaviť do reality. Po úprave projektovej dokumentácie bolo v júni tohto roku opäť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Na základe výsledku súťaže a oznámení mena úspešného uchádzača, ktorým sa s najnižšou predloženou cenovou ponukou stala spoločnosť EURO-ŠTUKONZ a.s. z Bratislavy, tak v polovici novembra došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu a o pár dní neskôr aj k odovzdaniu staveniska. „Zhotoviteľ v týchto dňoch začal s realizáciou stavebných a rekonštrukčných prác pozostávajúcich v zimnom období z búrania exteriérových podhľadov objektu a zateplenia stropu suterénu. Na jar budú pokračovať zateplením obvodového plášťa a plochej strechy, výmenou výplní okien a dverí, termostatických ventilov i lokálnych nehospodárnych ohrievačov teplej vody. Realizované tiež bude odstránenie vzlínajúcej vlhkosti obvodového plášťa, ktorý je v bezprostrednom kontakte so zemou alebo spevnenými plochami, či návrh novej bleskozvodovej sústavy objektu OD Družba,“ približuje rozsah prác Jozef Majerniček, referent investičnej činnosti Mestského úradu v Starej Ľubovni. Vzhľadom na náročnosť a komplexnosť rekonštrukcie má zhotoviteľ na vykonanie diela 12 kalendárnych mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska, uskutočneného dňa 20. novembra 2019.

„Cieľom rekonštrukcie OD Družba je predovšetkým zvýšiť energetickú efektívnosť budovy, využívanej na prenájom kancelárskych, výrobných a skladových priestorov nepretržite už od roku 1986. Dôležitým pozitívom je však aj zvýšenie atraktívnosti celkového vzhľadu objektu pre samotných obyvateľov mesta, ale aj pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, kde predpokladáme zvýšenie záujmu o prenájom priestorov OD Družba,“ dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujúce sumu takmer 1 104 086 € uhradí samospráva z vlastných zdrojov. Táto finančne náročná investícia je nevyhnutným krokom, ktorý pozitívne ovplyvní kvalitu občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít v meste Stará Ľubovňa.

Publikované: 29.11.2019 | Aktualizácia: 29.11.2019 | Zobrazené: 1666

Partneri

Partnerské mestá