2.4.2019

Vyzvi srdce k pohybu

V týchto dňoch prebieha na území celého Slovenska kampaň zameraná na zvýšenie aktivity dospelej populácie. Prostredníctvom vyhlásenej súťaže chce motivovať jednotlivcov, aby aspoň 30 minút denne vykonávali pohybové aktivity a žili zdravšie.

Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu" organizovaná pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti na Slovensku, prebieha tento rok už po ôsmykrát, a to v termíne od 25. marca do 16. apríla. Jej cieľom je povzbudiť čo najviac ľudí k zdravšiemu životnému štýlu a zaradeniu pohybových aktivít rôzneho druhu do svojho voľného času. Práve nedostatok pravidelného pohybu je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zvyšovanie miery chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia ako nadváha a obezita, rôznych srdcovocievnych ochorení, funkčných porúch a ochorení pohybového ústrojenstva a pod.

Súčasťou kampane je aj súťaž organizovaná všetkými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného programu CINDI, riadeného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Súťaž je určená nielen dospelým účastníkom, ale aj detským pozorovateľom kampane a okrem hodnotných cien je možné získať niečo oveľa cennejšie - zdravie.

Viac informácií nájdete tu.

Publikované: 2.4.2019 | Aktualizácia: 2.4.2019 | Zobrazené: 311

Partneri

Partnerské mestá