17.1.2020

Významná dotácia pre Starú Ľubovňu

V stredu, 15. januára 2020 schválila Vláda SR na svojej 191. schôdzi uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 2,15 milióna eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Tie sú určené na podporu obcí okresu Stará Ľubovňa na skvalitnenie infraštruktúry a zabezpečenie lepších životných podmienok ich obyvateľov i návštevníkov. Najvyšší objem peňazí, a to 1,4 mil. eur získalo mesto Stará Ľubovňa, ktoré pri príležitosti pridelenia dotácie navštívili aj predstavitelia Vlády SR a vedúci Úradu vlády SR.

Na pôde Mestského úradu v Starej Ľubovni sa dnes, 17. januára 2020 konalo spoločné stretnutie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho, ministra financií SR Ladislava Kamenického, vedúceho Úradu vlády SR Matúša Šutaj Eštoka a zástupcov Mesta Stará Ľubovňa na čele s primátorom Ľubošom Tomkom. Hlavnou témou diskusie bol účel využitia dotácie vo výške 800 000 eur určenej na obnovu mestskej plavárne a 600 000 eur na výstavbu obchvatovej komunikácie v Starej Ľubovni.  

Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni je jednou z priorít súčasného vedenia mesta. Plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov a detský bazén s dĺžkou 7 metrov je využívaný najmä na rekreačné plávanie pre širokú verejnosť, plavecké výcviky a hodiny telesnej výchovy pre materské, základné a stredné školy. Identifikované boli však viaceré problémy súvisiace predovšetkým s havarijným stavom technológie, vzduchotechnicky i statiky suterénu plavárne. Nevyhnutná je aj vonkajšia rekonštrukcia objektu, ktorá zahŕňa predovšetkým zateplenie obvodového plášťa a strechy, ako aj ďalších vnútorných priestorov. Náklady na komplexnú rekonštrukciu sú však príliš vysoké na to, aby ju samospráva realizovala len z vlastných zdrojov. Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko preto avizovanú investíciu víta. "Dotácia, ktorú dostaneme, predstavuje výrazný investičný stimul a projekty, ktoré budú podporené, majú nielen mestský, ale aj celoregionálny charakter a nemali by sme na ne dostatok finančných zdrojov. Našu plaváreň vlani navštívilo 31.000 ľudí, chceme, aby sa tento počet zvýšil a na to potrebujeme jej kompletnú rekonštrukciu," ozrejmil Tomko. Za veľmi významnú považuje aj investíciu do prepojenia najväčšieho sídliska Západ s cestou III. triedy na Levočskej ulici prostredníctvom vybudovania odľahčovacej miestnej komunikácie na Vansovej ulici. Tým sa zároveň zabezpečí priamy prístup na novovybudovaný juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa.

Realizáciou týchto významných investičných akcií sa tak prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta, ale aj celého ľubovnianskeho okresu. 

Publikované: 17.1.2020 | Aktualizácia: 17.1.2020 | Zobrazené: 1256

Partneri

Partnerské mestá