10.11.2020

Výsadba stromov a parkových krovín na verejných plochách v meste

V jesennom období pribudlo na verejných plochách v meste Stará Ľubovňa 49 ks vzrastlých stromov o výške 3,5 m so zemným balom. Výsadba bola zrealizovaná v lokalitách - vnútroblok na ul. Letnej za Materskou školou na ul. Komenského, plocha vedľa školského ihriska ZŠ Komenského i detského ihriska a pri parkovisku nového cintorína. Okrem 49 ks stromov - druh javor mliečny, horský, borovica lesná, čerešňa vtáčia, dub zimný, dub červený, jarabina mukyňová, lipa malolistá, pagaštan konský, buk lesný, bolo vysadených aj 330 ks krovín svíb, tavoľník, kalina, pajazmín. V predmetnej lokalite mesta vznikne nový parkový priestor na trávenie voľného času, najmä za teplých slnečných dní pod korunami stromov. Na ul. Komenského pribudla alej 7 ks javorov mliečnych guľovitých, ktorá dotvorí zelený vzhľad mesta medzi obytným blokom a miestnou komunikáciou. Na ul. Popradskej, vedľa nákupného centra, pribudlo 8 ks vzrastlých stromov - druh lipa malolistá, javor horský a borovice čierne.

Po výsadbe 24 ks javorov pri parkovisku zimného štadióna v prvom polroku 2020 a dosadbe 2 ks hrabov obyčajných stĺpovitých pri Okresnom úrade v roku 2020, tak v jesennom období pribudlo na verejných plochách ďalších 49 ks stromov a 330 ks krovín v zastavanej časti mesta. Spolu bolo v roku 2020 vysadených 90 ks vzrastlých stromov na verejných plochách mesta. Predmetná zeleň je súčasťou verejnej zelene v meste, skvalitní životné prostredie, kvalitu ovzdušia, estetiku a pobyt občanov v meste vo voľnom čase.

 

Publikované: 10.11.2020 | Zobrazené: 385

Partneri

Partnerské mestá