5.4.2019

Vízia plavárne v Starej Ľubovni

Dnes dopoludnia sa v priestoroch plavárne uskutočnil workshop, obsahom ktorého bolo zhrnutie jej súčasného stavu, potreby rekonštrukcie a možného využitia v budúcnosti.

Otázka mestskej krytej plavárne spravovanej spoločnosťou Slobyterm, s.r.o. a jej nevyhnutnej rekonštrukcie v posledných rokoch často rezonuje vo verejnosti. Aj napriek tomu, že doterajšie plány samosprávy neboli úspešné, Mesto by chcel začať s realizáciou tejto finančne náročnej investície v priebehu rokov 2020 - 2021. Pod vedením prednostu Mestského úradu v Starej Ľubovni sa preto v piatok 5. apríla 2019 uskutočnil workshop na tému „Vízia plavárne v Starej Ľubovni". Pozvaní boli niektorí mestskí poslanci, projektanti, aktivisti, prevádzkovateľ i zástupcovia oddelenia výstavby mestského úradu, ktorí spoločne diskutovali o ďalších krokoch týkajúcich sa fungovania plavárne v budúcnosti. „Súčasťou workshopu bola obhliadka priestorov plavárne a jej okolitého areálu. Identifikované boli viaceré problémy súvisiace predovšetkým s havarijným stavom technológie, vzduchotechnicky i statiky suterénu plavárne. Nevyhnutná je aj vonkajšia rekonštrukcia objektu, ktorá zahŕňa predovšetkým zateplenie obvodového plášťa a strechy, ako aj ďalších vnútorných priestorov. Dôležité je vyriešiť otázku funkčného využitia interiéru, prípadne jeho efektívnejšieho usporiadania zahŕňajúceho nielen požiadavky projektantov, ale aj užívateľov. Najvhodnejšou alternatívou je zachovanie plaveckého bazéna, vybudovanie relaxačného bazéna vrátane wellness prvkov i čiastočného športového vybavenia, bazénu menších rozmerov určeného pre najmenších. V takomto prípade je však nevyhnutné spojiť súčasné priestory šatní, zmenšiť ich rozlohu a vybudovať prezliekarne slúžiace pre obe pohlavia, tak ako je to v súčasnosti vo väčšine aquaparkov, alebo plavární v iných mestách," predstavuje možnú víziu plavárne prednosta a dodáva, že nedoriešenou otázkou ostáva umiestnenie wellness centra, ktoré by sa mohlo nachádzať buď v suteréne alebo na prvom podlaží.

Výsledkom dnešného workshopu má byť vypracovanie podkladov pre štúdiu, následne projektovú dokumentáciu a stanovenie odhadovaných rozpočtových nákladov potrebných na realizáciu všetkých stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou plavárne.

 

Publikované: 5.4.2019 | Aktualizácia: 5.4.2019 | Zobrazené: 819

Partneri

Partnerské mestá