28.11.2019

Vízia plavárne v Starej Ľubovni je čoraz reálnejšia

Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni je jednou z priorít súčasného vedenia samosprávy. Aj napriek tomu, že doterajšie plány Mesta v posledných rokoch napokon neboli úspešné, snahy o dosiahnutie stanoveného cieľa neutíchajú. Po workshope začiatkom apríla 2019 s názvom „Vízia plavárne v Starej Ľubovni“, na ktorý boli pozvaní mestskí poslanci, zástupcovia Mestského úradu, projektanti, ale aj miestni aktivisti, Mesto pristúpilo k ďalšiemu kroku. Správca ľubovnianskej mestskej plavárne, spoločnosť s r.o. Slobyterm, totiž dňa 25. 11. 2019 vyhlásila výzvu na zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie daného objektu. Predpokladaná hodnota zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni“ je stanovená na 69 600 € bez DPH, pričom uchádzači sa do súťaže môžu zapojiť do 4. decembra 2019 do 12.00 h. Samotnú výšku nákladov na rekonštrukciu, ktorú plánuje uskutočniť v roku 2021 však samospráva odhaduje na cca 2 mil. eur.

Krytá plaváreň zahŕňa plavecký bazén s rozmermi 25 x 12,5 m a hĺbkou od 1,2 do 3,0 m, detský bazén s rozmermi 7 x 4 m a hĺbkou 0,8 m, šatne a bufet „Napriek tomu, že je v súčasnosti objekt v plnej prevádzke, identifikované boli viaceré problémy súvisiace predovšetkým s havarijným stavom technológie, vzduchotechnicky i statiky suterénu plavárne. Z dôvodu nízkej energetickej hospodárnosti budovy je nevyhnutná aj vonkajšia rekonštrukcia objektu, ktorá zahŕňa predovšetkým zateplenie obvodového plášťa a strechy, ako aj ďalších vnútorných priestorov. Dôležité je vyriešiť otázku funkčného využitia interiéru, prípadne jeho efektívnejšieho usporiadania. Najvhodnejšou alternatívou je zachovanie plaveckého bazéna, rekonštrukcia detského bazéna  a vybudovanie relaxačného bazéna s masážnymi tryskami. Zriadený by mal byť tiež wellness zahŕňajúci fínsku saunu, parnú aromatickú saunu, infrasaunu a jacuzzi,“ predstavuje víziu Mesta prednosta Mestského úradu Aleš Solár.

Cieľom samosprávy je tak zmodernizovať a zatraktívniť priestory plavárne slúžiacej na športovú a relaxačnú činnosť obyvateľom Starej Ľubovne i širšieho okolia. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície sa bude snažiť získať prostriedky aj z iných, nielen vlastných zdrojov. Zachovať však pritom chce vlastnícky vzťah k objektu, a tiež jeho správu niektorou z jej mestských spoločností. 

 

Publikované: 28.11.2019 | Aktualizácia: 28.11.2019 | Zobrazené: 823

Partneri

Partnerské mestá