3.4.2019

Upracme si svoje mesto

Jarné upratovanie mesta Stará Ľubovňa je v plnom prúde. V utorok, 2. apríla totiž odštartovala spoločná akcia samosprávy a jej mestských spoločností s názvom „Upracme si svoje mesto". Svojimi aktivitami prispelo aj Centrum voľného času, ktoré iniciuje čistenie povodí riek Jakubianka a Poprad.

Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni, v spolupráci s mestskými spoločnosťami Ekos, s.r.o., Slobyterm s.r.o. a príspevkovou organizáciou VPS p.o., bude aj tento rok koordinovať práce súvisiace s jarným upratovaním. Iniciatíva s názvom „Upracme si svoje mesto" zameraná na čistenie od nahromadených nečistôt, ktoré ostali na verejných priestranstvách po zimnom období prebieha tento rok v období od 2. do 9. apríla, v závislosti od vhodných klimatických podmienok.

Tak ako počas predchádzajúcich rokov budú na 17 stanovištiach v rámci mesta rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zmesový odpad a veľkoobjemové kontajnery na bio odpad. Zvoz nahromadených odpadov zabezpečia mestské spoločnosti podľa vopred dohodnutej rajonizácie mestských častí. Predovšetkým umiestnenie kontajnerov na bio odpad, určených na zvoz konárov stromov a kríkov, buriny, hrabaného lístia a trávy, odpadového dreva, kôry, šúp z ovocia a zeleniny, starej črepníkovej zeminy i drevného popola, má prispieť k eliminácií spaľovania bio odpadu, ktoré je na území mesta prísne zakázané, a to v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 61. O jeho zvoz sa bude v tomto období starať spoločnosť Ekos s.r.o, ktorá z neho následne vyrobí kompost.

V tomto období je zamestnancami VPS p.o. taktiež zabezpečené čistenie chodníkov a ciest od zimného posypu za pomoci techniky i ručnej práce pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Spoločnosť Ekos s.r.o. zabezpečuje čistenie zelených a hnedých plôch od listov a tuhých komunálnych odpadov po zimnom období, pričom spolu s pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb vykonala aj zber komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v jednotlivých lokalitách mesta," informuje prednosta Mestského úradu Aleš Solár a zároveň dodáva, že práce budú pokračovať aj v priebehu nasledujúcich týždňov. Do čistenia mesta sa zapojilo aj Centrum voľného času, ktoré zorganizovalo dobrovoľnú brigádu s názvom Buď aktívny - poznaj, zveľaďuj a chráň. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na problematiku znečistenia prírody, hlavne v okolí vodných tokov. Vzhľadom na to, že sa dňa 1. apríla popoludní zúčastnilo tejto brigády zameranej na čistenie brehov rieky Jakubianka i jej okolia približne 46 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií a vyzbieralo sa viac než 130 kg odpadu, CVČ bude v tejto aktivite pokračovať aj 8. apríla 2018 aj v okolí rieky Poprad. Čistenie bude prebiehať v čase od 14.00 h do 16.00 h so začiatkom pri lávke cez rieku Poprad (pod sídliskom).

Pridaj sa aj ty a pomôž pri skrášlení nášho, tvojho mesta!

 

Zoznam rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na zmesový odpad a tiež veľkoobjemových kontajnerov na bio odpad:

1. križovatka Okružnej a Zimnej ul.
2. Vsetínska ul., oproti domu č. 2 na parkovisku
3. Ul. duklianskych hrdinov
4. Jarmočná ul., bývalý bitúnok
5. Mýtna ul., pri lávke pre peších
6. autobusová zastávka v mestskej časti Podsadek
7. Zamoyského ul.
8. Zámocká ul.
9. Ul. J. Kráľa
10. Štúrova ul.
11. Tehelná a Bernolákova ul. pri OR PZ
12. Ul. 17. novembra pri Dome kultúry
13. križovatka Garbiarskej a Farbiarskej ul.
14. Okružná ul. pri elektrorozvodni
15. Jarmočná ul. oproti domu č.35, + Hviezdoslavova ul.
16. Budovateľská ul. pri elektrorozvodni
17. Ul. obrancov mieru, vnútroblok

 

Publikované: 3.4.2019 | Aktualizácia: 4.4.2019 | Zobrazené: 343

Partneri

Partnerské mestá