19.6.2020

Stará Ľubovňa bude Mestom kultúry 2021

Obhajobe projektu STARÁ ĽUBOVŇA – UZOL KULTÚRY predchádzali dva roky intenzívnej práce všetkých zainteresovaných participantov. V roku 2019 skončil projekt na 2. mieste za Novými Zámkami, ktoré sú aktuálnym Mestom kultúry 2020. Odvtedy prešiel mnohými zmenami a inováciami.

On line prezentácia Mesto kultúry 2021 sa uskutočnila v pondelok 15. júna 2020. Most medzi Starou Ľubovňou  a hodnotiacou komisiou Fondu na podporu umenia symbolicky vychádzal zo zrekonštruovaného Domu kultúry, kde sa stretli tí, ktorí tvorili finálnu podobu projektu (Martin Karaš, riaditeľ ĽOS, Dalibor Mikulík, riaditeľ ĽM, Elena Vranovská, riaditeľka ĽK, Jakub Ondrej, riaditeľ OOCR Severný Spiš Pieniny, Marta Hanečáková, riaditeľka CVČ, Marika Smreková, riaditeľka festivalu UM UM, pripojila sa z Prahy – za participantov a Ľuboš Tomko, primátor mesta a Eva Kollárová, vedúca odd. školstva, kultúry, športu a mládeže za predkladateľov projektu – Mesto Stará Ľubovňa). 18. júna 2020 bolo zverejnené Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov vo výške 200 000 € žiadateľovi Mestu Stará Ľubovňa na projekt Stará Ľubovňa – Uzol kultúry.

 

UZOL kultúry je založený na vnímaní kultúry ako tvorivej energie spájajúcej ekologicky a spoločensky zodpovedný postoj obyvateľov k mestu a okolitému svetu. Cieľom je podpora kultúrnej identity a zapojenie všetkých vekových skupín do kultúrneho, spoločenského a ekonomického diania. Poskytuje priestor umelcom, ktorí prinášajú inováciu, spájajú lokálne s medzinárodným, historické s moderným, podporujú ekonomický zisk a rozvíjajú vlastnú tvorbu. Činnosti budú prebiehať v štyroch dramaturgických líniách:

URBAN CLASH aktivizuje spoluprácu, sieťovanie, konfrontáciu umelcov v oblasti vizuálneho umenia. Ponúka podnety na skrášlenie mesta.

ZOOM približuje zvuky, farby, pohyb, ktoré vytvárajú tvorivý ošiaľ vo všetkých druhoch umenia.

Línia OKOM prináša prezentáciu regionálnych dejín s presahom na svetové, informácie a stretnutia (o kom) o histórii, tradičnej ľudovej kultúre s umelcami a odborníkmi.

LABORATÓRIUM hľadá inovatívne spoločenské, kultúrne a ekonomické postupy, ktorými prepojí ekológiu a umenie.

Vzdelávaním, tvorivými dielňami, zapojením komunít, sieťovaním kultúrnych inštitúcií, vyškolením nových ľudí sa dosiahne udržateľnosť projektu. Prijímaním a aplikáciou nového sa posúvame ďalej. Vytvárame podmienky na vzbudenie záujmu naprieč vekovým spektrom, aby bola kultúra pre všetkých. Zanechaním odkazu budúcim generáciám sa snažíme, aby po nás niečo ostalo. Realizované aktivity, výstupy, zozbierané artefakty budú inšpiráciou pre obyvateľov mesta, ako aj samotných umelcov.

 

Zámerom projektu je vytvoriť kultúrny UZOL – prepojenie rôznych druhov kultúry a umenia, rôznych aktérov kultúrneho diania v meste, regióne i mimo neho, rôznych časových období (história, súčasnosť a budúcnosť). Stará Ľubovňa ako Mesto kultúry 2021 má byť kombináciou historických daností a skúseností so súčasnou akčnou generáciou kultúrno-spoločenských dejateľov mesta a regiónu, s využitím moderných technických a marketingovo-komunikačných nástrojov a prepojením na národný i medzinárodný kultúrny kontext. Má ambíciu poskytnúť vyvážený priestor všetkým vekovým kategóriám percipientov a druhom umenia. Zapojením aktérov do procesu prípravy, realizácie a hodnotenia aktivít podporiť, vzdelávať, naučiť, zdieľať a odovzdať poznatky vo vnímaní kultúry ako tvorivej energie spájajúcej ekologicky a spoločensky zodpovedný postoj obyvateľov k svojmu mestu a okolitému svetu. Podpora nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku, vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj a realizáciu miestnych umelcov, kultúrnych aktivistov a organizátorov kultúry, rozšírenie ponuky o chýbajúce žánre kultúry, o nové formy realizácie a organizácie kultúrneho diania aktivizáciou miestnych umelcov alebo importom profesionálnej slovenskej a európskej kultúry. Obyvatelia a návštevníci mesta Stará Ľubovňa sa môžu tešiť na pestrú mozaiku kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí. Na väčšine z nich sa budú rôznymi spôsobmi spolupodieľať, o niektorých účinkujúcich spolurozhodovať formou ankety. O všetkých pripravovaných podujatiach budeme pravidelne informovať od 1. júla 2020.

 Dovtedy zámer a ciele projektu ponúkame formou videoprezentácie.

Publikované: 19.6.2020 | Aktualizácia: 19.6.2020 | Zobrazené: 498

Partneri

Partnerské mestá