11.2.2021

Smelé plány rozvoja športovej infraštruktúry v roku 2021

Výstavbou zimného štadióna, ktorý bol slávnostne otvorený minulý rok, sa ponuka možností na aktívne trávenie voľného času doplnila o dlhodobo chýbajúcu alternatívu pre korčuliarov a hokejistov. Mesto má však aj v roku 2021 smelé plány súvisiace s investíciami do športovej infraštruktúry.

 

Cyklistika na rozmachu

Stará Ľubovňa má to šťastie, že cez naše mesto prechádza viacero významných cyklistických trás. Snáď najznámejšou je trasa EUROVELO 11, spájajúca najsevernejší bod Nórska (Nordkapp) s gréckymi Aténami. V tomto roku sa dúfajme podarí v rámci tejto trasy zrealizovať úsek Stará Ľubovňa – Chmeľnica, kde momentálne prebieha proces verejného obstarávania.

Cieľom Mesta je budovanie trás aj pri rieke Jakubianka. Vďaka Výzve pre región Prešovského samosprávneho kraja sa už na jar začne s budovaním úseku od juhovýchodného obchvatu po lávku pre peších na sídlisku Východ po pravobrežnej strane.

Mesto chce v spolupráci s obcou Nová Ľubovňa pripraviť projektovú dokumentáciu na úsek po obidvoch stranách Jakubianky od juhovýchodného obchvatu až po lávku pre peších a cyklistov v Novej Ľubovni.

Cyklistické trasy v mestských lesoch, známe ako Cyklostopy, sa tešia čoraz väčšej popularite. V tomto roku chce Mesto podporiť ich údržbu čiastkou 6000 € a prispieť tak k udržateľnosti ich kvality.

Plaváreň vo vlastnej réžii

Rekonštrukciu mestskej plavárne sa Mesto rozhodlo realizovať vo vlastnej réžii. Na tento účel získalo ešte začiatkom minulého roka dotáciu vo výške 800 tis. € od Vlády SR. Mesto už disponuje projektovou dokumentáciou, pričom rozpočtový náklad je na úrovni 3,6 mil.€. Komplexná rekonštrukcia má zmeniť výzor plavárne na nepoznanie. Pribudnúť má okrem iného aj welness centrum v podzemných priestoroch a menší vonkajší bazén. V súčasnosti sa pripravuje spustenie verejného obstarávania. Predpoklad začiatku prác je v druhej polovici roka.

Šanca na skatepark

Mesto má už vypracovaný projekt pre územné konanie na skatepark a pumptrack v lokalite bývalého Areálu zdravia pod cyklotrasou pri rieke Poprad. Zámerom je uchádzať sa o prostriedky z Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja a v prípade pozitívneho výsledku začať s výstavbou skateparku najneskôr v roku 2022. Splnila by sa tak dlhoročná potreba širokej skupiny mladých ľudí volajúcich po tomto type športoviska.

Reálna rekonštrukcia malej haly

Malá športová hala potrebuje opravu ako soľ. Nevhodná je najmä palubovka, o čom by vedeli najlepšie rozprávať hráči stolného tenisu. Súčasťou rekonštrukcie bude aj oprava strechy a fasády. Mesto sa chce v tomto prípade uchádzať o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu, kde prebieha aktuálne výzva. Momentálne sa začína proces verejného obstarávania. Rozpočtové náklady sú vyčíslené na čiastku 400 tis. €.

Publikované: 11.2.2021 | Zobrazené: 354

Partneri

Partnerské mestá