30.11.2020

Sčítanie obyvateľov 2021 od 15.02 do 31.03.2021

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet, a to vyplnením sčítacieho formulára.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie:

a)      každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt

b)      občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt

c)      neplnoleté osoby, teda deti, je povinný sčítať rodič, respektíve zákonný zástupca

d)     obyvatelia, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami môžu využiť službu asistovaného sčítania, to sa však posúva na iný termín, a to najskôr od 01.04.2021. 

Asistované sčítanie je sčítanie:

  • ak obyvateľ navštívi kontaktné miesto, v ktorom sa za pomoci stacionárneho asistenta sčíta sám,
  • ak obyvateľa na vyžiadanie navštívi priamo v domácnosti mobilný asistent.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk

Sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk bude prístupný od 15.02.2021.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

K stiahnutiu

Súvisiace video

Publikované: 30.11.2020 | Aktualizácia: 4.2.2021 | Zobrazené: 626

Partneri

Partnerské mestá