11.2.2020

Rok 2020 prinesie Starej Ľubovni aj ďalší rozvoj cyklistickej infraštruktúry

Aktivity samosprávy zamerané na rozvoj cyklodopravy v Starej Ľubovni prinášajú čoraz viac výsledkov. Vďaka dotáciám Ministerstva dopravy a výstavby SR pribudne na území mesta nielen ďalší úsek cyklotrasy, ale aj nové cyklistické stojany a cykloprístrešky.

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo začiatkom septembra 2019 tri rôzne výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Mesto Stará Ľubovňa sa zapojilo do dvoch z nich - jedna bola zameraná na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcie cyklistickej komunikácie, tá druhá na doplnkovú cyklistickú infraštruktúru ako sú odstavné zariadenia pre bicykle a ich príslušenstvo. Začiatkom februára tohto roku zverejnilo ministerstvo zoznam schválených žiadostí, pričom samospráva sa môže tešiť z úspechu oboch predložených žiadostí. „Realizáciou projektu „Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa“ pribudne nový, takmer   433 m dlhý úsek cyklistickej komunikácie s asfaltovým povrchom. Tá bude viesť od lávky cez rieku Poprad k miestnej komunikácii III/3153 na Továrenskej ulici, odkiaľ je možný plynulý prejazd do priemyselnej zóny mesta, na vlakovú a autobusovú stanicu, prípadne môžu cyklisti ďalej pokračovať po ceste I/68 v smere na Poprad alebo Prešov. Prostredníctvom druhého projektu „Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“ pribudne na území mesta 17 cyklistických stojanov a 10 krytých cykloprístreškov, ktoré sú rozdelené na 2 typy v závislosti od veľkosti krytej plochy či už 10 alebo 20 m2. Cykloprístrešky budú osadené predovšetkým v areáloch základných a stredných škôl pôsobiacich v Starej Ľubovni, cyklostojany na verejných priestranstvách na Nám. sv. Mikuláša, pred Ľubovnianskou nemocnicou, Mestským a Okresným úradom v Starej Ľubovni,“ informuje projektová referentka MsÚ Miriama Varcholová, koordinátorka oboch úspešných projektov samosprávy.

Výška poskytnutých dotácií na realizáciu uvedených projektov predstavuje 95% z celkových nákladov spolu presahujúcich sumu 267 459 €. V prípade prvého projektu predstavuje poskytnutá dotácia 87 321 €, pričom druhý projekt bude podporený o niečo vyššou sumou, a to 166 760 €. „Stavebné úpravy, ktoré sú predmetom projektov plánujeme uskutočniť v období od mája do októbra 2020. Veľmi pozitívne vnímame rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR ako poskytovateľa dotácií, keďže aktivity v rámci schválených projektov skutočne prinesú zvýšenie kvality cyklistickej infraštruktúry v Starej Ľubovni. Výsledkom rozvoja cyklodopravy ako jednej z efektívnejších spôsobov mobility je zníženie dopravného zaťaženia, predovšetkým v smere zo sídliska Západ na Továrenskú ul., zlepšenie kvality ovzdušia, ale i budovania zdravého životného štýlu obyvateľov nášho mesta.“ dodáva Ľuboš Tomko, primátor mesta. 

V priebehu nasledujúcich týždňov však samosprávu čaká vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných úprav, od ktorého sa bude odvíjať harmonogram jednotlivých prác.

Publikované: 11.2.2020 | Aktualizácia: 11.2.2020 | Zobrazené: 574

Partneri

Partnerské mestá